สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

0

พอสว.จังหวัดกระบี่ ออกให้บริการประชาชน ณ บ้านอ่าวทองหลาง

22 พฤษภาคม 2561 สมาชิก พอสว.จังหวัดกระบี่ ออกให้บริการ ประชาชน ณ บ้านอ่าวทองหลาง หมู่ 7 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  

0

สสจ.กระบี่ ร่วมสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดกระบี่ และตำรวจภูธรเมืองกระบี่ ลงพื้นที่ออกตรวจสอบและเฝ้าระวังระวังเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

0

งานมหกรรมคุณภาพการจัดการความรู้และงานวิจัยประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 5

8-10 พฤษภาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมงานมหกรรมคุณภาพการจัดการความรู้และงานวิจัยประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 5

0

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รพ.เขาพนม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสุรศักดิ์ ขยันการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รพ.เขาพนม ตามแผนการลงตรวจ Audit plan ของจังหวัดกระบี่ ปีงบ 2561 โดยตรวจสอบ ใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านการเงิน 2) ด้านงบการเงิน (บัญชี) 3) ด้านพัสดุ 4) ด้านการบริหารด้านยา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์ 5) ด้านการควบคุมภายใน...

0

วันอาสาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แห่งชาติ จังหวัดกระบี่ ปี 61

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน “วันอาสาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แห่งชาติ จังหวัดกระบี่ ปี 61” อสม.รวมพลัง สร้างคนกระบี่ สุขภาวะดี ณ สวนสาธารณธารา จังหวัดกระบี่ โดยมี นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายก อบจ.กระบี่นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผชชว. นางประภาพรรณ สิทธิเวช...

0

ส่งมอบอาคารทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล

วันที่ 30 เมษายน 2561 มูลนิธิบุญชัย-อรวรรณ พงษ์เภตรา และบริษัท รามอินทรา ฮอนด้าคาร์ จำกัด ส่งมอบอาคารทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล โดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายภิญโญ ธารางกูร สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่และ ผอ.รพ.สต.บ้านคลองม่วง ร่วมรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยอาคารดังกล่าวใช้งบประมาณ ในการก่อสร้าง 556,500 บาท

0

คณะกรรมการสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รพ.เหนือคลอง

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รพ.เหนือคลองของจังหวัดกระบี่ ปีงบ 2561 โดยตรวจสอบ ใน 6 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านการเงิน 2) ด้านงบการเงิน (บัญชี) 3) ด้านพัสดุ 4) ด้านการบริหารด้านยา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์ 5) ด้านการควบคุมภายใน 6) ด้านการดำเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีนายสุรศักดิ์ ขยันการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่...

0

เทิดพระเกียรติรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลจังหวัดกระบี่

0

งานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศึกษาดูงานการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

0

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของ FR ช่วงเทศกาลสงกรานต์

12 เมษายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ต้อนรับ นายอุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 และนางจิราภรณ์ อุ่นเสี่ยม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของ FR ช่วงเทศกาลสงกรานต์

0

กิจกรรมรณรงค์ และสร้างความปลอดภัยทางถนน

11 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ และสร้างความปลอดภัยทางถนน

0

นพ.สสจ.กบ เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

   วันที่ 10 เม.ย.61 เวลา 08.30 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.กระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่และโรงพยาบาลกระบี่ ร่วมงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์” สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

0

สาธารณสุขกระบี่เตือนประชาชนระวังโรคพิษสุนัขบ้า ช่วงหน้าร้อน สั่งการหน่วยงานในสังกัดติดตามผู้ถูกกัดหรือสัมผัสโรคจากสุนัข แมว มารับวัคซีนให้ครบทุกราย พร้อมแนะ 5 ย. หยุดพฤติกรรมเสี่ยง ป้องกันพิษสุนัขบ้า

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบเกียรติบัตรรับรองอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI)

28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบเกียรติบัตรรับรองอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI) ประจำปี 2560 ระดับ (GOOD) จากนั้นร่วมประชุม คปสจ.ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่