สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

จังหวัดกระบี่ ตั้งเป้านักเรียน ม.4 ทุกคน สามารถกู้ชีพกู้ภัยได้

8 มกราคม 2562 นางศรัญญา โชคไพศาล หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมรับข้อสังการณ์ จังหวัดกระบี่ ตั้งเป้านักเรียน ม.4 ทุกคน สามารถกู้ชีพกู้ภัยได้ พร้อมติดตามมาตรฐานส่งต่อผู้ปวยทั้งทางบก ทางทะเล และอากาศ พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ติดตามการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจาก เป็นนโยบายในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวกระบี่ 4 แสนคน และนักท่องเที่ยวอีกกว่า 6 ล้านคนต่อปี. โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงานนับตั้งแต่การศึกษา...

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

8-9 มกราคม 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” ระยะที่ 1 ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก รพ. รพสต. จำนวน 70 คน

งานกาชาดจังหวัดกระบี่

วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 23.00 น. คืนสุดท้ายของงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นสักขีพยานและลุ้นรางวัลใหญ่ รถยนต์ 2 คัน ส่วนมัจฉากาชาด มีทุนเพื่อการจัดกิจกรรมกว่า 3 ล้านบาท โดย พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2562 ณ เวทีกลางร้านนาวากาชาด โดยมีนายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการชี้ขาดการหมุนรางวัล...

รองนพ.สสจ.กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจพิจารณาอนุญาตโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับทีมจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจพิจารณาอนุญาตโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง โรงพยาบา  ลทั่วไปขนาดกลาง   

ครู ข อสม. 4.0

7 มกราคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ ครู ข อสม.4.0 ณ ห้องรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน จาก สสอ.และรพ.สต.

การดำเนินงานของชมรมฯ

7 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายภิญโญ ธารางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดำเนินงานชมรม และการดำเนินงานของสถานประกอบการและผู้ให้บริการให้ถูกต้องตามกฏหมาย ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  มีผู้เข้าร่วมประชุม

ปิดศูนย์ สถานการณ์ PABUK

วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่,นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่(ท), นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่,นางเจนจิรา ศรีกระจ่าง ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา...

ผู้ตรวจเขต 11 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

6 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วนและคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลกระบี่ นายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ รับนพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่  11และคณะ ฯได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และขอบคุณ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ที่ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามนโยบายของ รมว.สธ/ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการรองรับผลกระทบจากเหตุการณ์ พายุ “ปาบึก” เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดกระบี่ ณ โรงพยาบาลกระบี่

ติดตาม สถานการณ์ PABUK

5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.อ. ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่(ท) นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ ร.อ. คำเด็จ หมวดทองอ่อน ผู้แทน ผบ.ร.15 พัน.1 ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายวีรพงค์ ด้อหล้า...

ประชุมรับ PABUK

4 มกราคม 2562 เวลา 10.00น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.อ. ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่(ท) นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ ร.อ. คำเด็จ หมวดทองอ่อน ผู้แทน ผบ.ร.15 พัน.1 ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางศรัญยา โชคไพศาล รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ...

นพ.สสจ.กระบี่ ร่วมรับฟังข้อสั่งการณ์ รับมือสถานการณ์ “PABUK”

3 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ. ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ นายวีระพงค์ ด้อหล้า หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ร่วมรับฟังข้อสั่งการณ์ จากพ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม วาตภัย และคลื่นลมแรง ให้เตรียมรับมือ เพื่อความปลอดภัยของชาวจังหวัดกระบี่ ณ ห้องปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี

รอง นพ.สสจ.กระบี่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่

2 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. น.พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมี นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุม

พอ.สว. ณ บ้านโล๊ะใหญ่

2 มกราคม 2562 สมาชิก พอสว. จังหวัดกระบี่ ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโล๊ะใหญ่ ม.4 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

รอง นพ.สสจ.กระบี่และคณะออกเยี่ยม จนท.ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่

2 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น.พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร มอบหมาย พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 พร้อมด้วยหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และเวลา 10.30 น.ทันตแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมทีม EMS KRABI ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน...

รอง นพ.สสจ. เป็นประธานติดตามการดำเนินงานป้องกันฯ และออกหน่วยเยี่ยม ปีใหม่

1 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น.พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมาย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (นายภิญโญ ธารางกูร) เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๙/๑๐ พร้อมด้วยหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และเวลา 13.00 น.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมทีม EMS KRABI ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจความปลอดภัยของรถพยาบาล ณ รพ.อ่าวลึก...

รอง นพ.สสจ.กระบี่ ออกเยี่ยม จนท.ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

31 ธันวาคม 2561 ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และเวลา 10.30น.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมทีม EMS KRABI ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจความปลอดภัยของรถพยาบาล ณ รพ.เหนือคลอง จุดตรวจร่วมบูรณาการหน้า รร.สังข์ทอง ,จุดหน้าวิทยาลัยเกษตรกรรมกระบี่ ,จุดปกาสัย ,จุดป้อมห้วยโศก และจุดกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลเหนือคลอง

เยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ช่วงเทศกาลปีใหม่

30 ธันวาคม 2561 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีพล.ต.ต ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และเวลา 10.30น.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมทีม EMS KRABI ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจความปลอดภัยของรถพยาบาล ณ รพ.ปลายพระยา จุดตรวจร่วมบูรณาการหน้า รพ.ปลายพระยา ,จุดสามแยกเขาต่อ

เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

29 ธันวาคม 2561 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีนายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และเวลา 13.30 น.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมทีม EMS KRABI ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจความปลอดภัยของรถพยาบาล ณ รพ.คลองท่อม,รพ.ลำทับ จุดตรวจร่วมบูรณาการหน้า สภ.คลองท่อม ,จุดพรุพรี ,จุดเกาะไทร ,จุดบินหลา , จุดแยกสวนปาล์ม...

เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

28 ธันวาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ วัดควนสบาย ตำบลกระบี่ใหญ่ จังหวัดกระบี

ประชุมคณะกรรมการลดอุบัติเหตุ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ

28 ธันวาคม 2561 นายภิญโญ ธารางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และเวลา 11.00น.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมทีม EMS KRABI ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจความปลอดภัยของรถพยาบาล รพ.เขาพนม,รพ.สต.บ้านกอตง จุดตรวจร่วมบูรณาการหน้า สภ.เขาพนม และ จุดบริการมูลนิธิประชาสันติสุขเขาพนม