Author: webkbo61

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศงานการตรวจราชการ

27 ส.ค.61 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศงานการตรวจราชการ และสรุปผลการตรวจราชการ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 รอบที่ 2 โดยมี นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน ณ รพ.เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ศูนย์นพรัตน์ จ.กระบี่

27 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ศูนย์นพรัตน์ จ.กระบี่ โดยมี นพ.วริษ คุปต์กาญจนากุล แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.กระบี่ หัวหน้าศูนย์ฯให้การต้อนรับ เวลา 10.30น.เยี่ยมอาสาสมัครและเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา อ.เมือง เวลา 11.00น.เยี่ยมอาสาสมัครและเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ มูลนิธิประชาสันติสุขกระบี่ อ.เมือง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

24 สิงหาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตัวแทน สสอ. ตัวแทนรพสต. ตัวแทนโรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดี

กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครือข่ายระดับอำเภอ ในการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรีย (SRRT)

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครือข่ายระดับอำเภอ ในการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรีย (SRRT) ณ โรงแรมโกลเด้นฮิลล์ กระบี่

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผชชว.และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ อบจ.กระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่และคณะ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราบการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพร ะชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ อบจ.กระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ วัดแก้วโกรวาราม