Author: สุนันทา ฝันนิมิตร

0

สาสุขกระบี่ร่วมขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย 6 ด้าน ตามยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ 2560-2564

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางประภาพรรณ สิทธิเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบและคัดเลือกหน่วยบริการต้นแบบด้านแพทย์แผนไทยประจำปี 2561

0

รพ.สต.บ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่คว้ารางวัลอสม.ออนไลน์ระดับประเทศ

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรศักดิ์ ขยันการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานงานแสดงความยินดีแก่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสุขบ้านคลองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด DIGITAL FOR THAIS ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่อำเภอเมือง

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายวสิน เทียนกิ่งแก้ว ลงพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

0

โครงการให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิจังหวัดกระบี่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรศักดิ์ ขยันการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาสถานที่ผลิต และผลิตภัณฑ์กะปิจังหวัดกระบี่

0

นพ.สสจ.กระบี่ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายสาสุขจังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ขยันการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอลำทับ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานพน

0

krabi emergecy care system rally Febuary2018

นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่กระบี่ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ  จุดเกิดเหตุ และการจัดการในกรณีสาธารณภัย  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่

0

สสจ.กระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ( National Operation Center of TB : NOC-TB ) ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข