Author: สุนันทา ฝันนิมิตร

ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

12 ธันวาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) ที่ว่างและจะว่างลง และร่วมประชุมพิจารณาทบทวนแผนคำของบลงทุนพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563 และแผนคําของบบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคใต้ ณ ห้องประชุมชัยบุรี อาคารโภชนาการ ชั้น 3 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11 เป็นประธาน

สมาชิก พอสว.จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยบริการ ณ เกาะศรีบอยา

6 ธันวาคม 2561 สมาชิก พอสว.จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านติงไหร ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีประชาชนในพื้นที่ มารับบริการอย่าคับคั่ง

EOC Bike อุ่นไอรัก

5 ธันวาคม 2561 เวลา14.00 น. นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน (IC)ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”วันที่ 9 ธันวาคม นี้ ณ ห้องประชุมทุ้งฟ้า ชั้น2 สสจ.กระบี่(หลังเก่า)

กิจกรรมจิตอาสา

5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. คณะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ คณะโรงพบาลกระบี่และคณะสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นำคณะเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดแก้วไกรวาราม เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีถวายพุ่มราขสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธี

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ เป็นตัวแทนมอบเงิน แก่โรงพยาบาลกระบี่

4 ธันวาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนมอบเงิน ให้โรงพยาบาลกระบี่ จาก “โครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่งป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 ” จำนวน 58,725 บาท “โครงการพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ” จำนวน 30,000 บาท รับมอบโดย นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่ ณ ห้องการบูร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ระบบข้อมูลส่งต่อข้ามเขต 4 สาขาหลัก

  3 ธันวาคม 2561 นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลส่งต่อข้ามเขต 4 สาขาหลัก ณ ห้องประชุมการบูร ผู้เข้าประชุม 40 คน จากิรพท รพช สสอ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในสสจ.

พื้นที่ เกาะจำ เกาะปู ติงไหร

29 พฤศจิกายน 2561 EMS KRABI นำโดย นพ.อิทธิชัย หังสพฤกษ์ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์นพรัตน์กระบี่(1669) นางศรัญยา โชคไพศาล ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.กระบี่ และนายพรเทพ บุญส่ง หัวหน้าชุดกู้ชีพ อบต.คลองขนาน ลงพื้นที่เกาะจำ ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง ร่วมประชุมขับเคลื่อน”ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล”(EMS ชาวเกาะ) โดยมี นายสาโรจน์ เครือแต้ ผอ.รพ.สต.เกาะจำ นายสำราญ ระเด่น กำนันตำบลเกาะศรีบอยา นายสมหมาย ยกบุตร รองนายก อบต เกาะศรีบอยา...