Author: PRConsumer Protection

โครงการบ้านเขาแก้ว ชุมชนพัฒนา ไม่หลงเชื่อโฆษณา (ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อวดอ้างเกินจริง (บวร.ร.) ปีงบประมาณ 2562

12 มกราคม​ 2561 สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัด​กระบี่​ ​โดยกลุ่มงาน​คุ้มครอง​ผู้บริโภค​และ​เภสัช​สาธารณสุข​ ​ ร่วมกับรพ.สต.บ้านเขาแก้ว​ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัด อสม.​ และแกนนำนักเรียน​ อย.น้อย​ ร.ร.บ้านเขาแก้ว​ จัดนิทรรศการ​ อย. น้อยรณรงค์​เฝ้าระวังภัยโฆษณา​ ในกิจกรรมงานวันเด็ก ชุมชนบ้านเขาแก้ว​ ณ​ อ.บ.ต.คลองยา​ อ.อ่าวลึก​ จ.กระบี่ 12 มกราคม​ 2561 สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัด​กระบี่​ ​โดยกลุ่มงาน​คุ้มครอง​ผู้บริโภค​และ​เภสัช​สาธารณสุข​ ​ ร่วมกับรพ.สต.บ้านเขาแก้ว​ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัด อสม.​ และแกนนำนักเรียน​ อย.น้อย​ ร.ร.บ้านเขาแก้ว​ จัดนิทรรศการ​...

โครงการบ้านเขาแก้ว ชุมชนพัฒนา ไม่หลงเชื่อโฆษณา (ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อวดอ้างเกินจริง (บวร.ร.) ปีงบประมาณ 2562

15 ธันวาคม​ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่​ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค​ ร่วมกับ​ สสอ.อ่าวลึก​ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว​ และภาคีเครือข่าย​ บวร.ร.​ ร่วมเยี่ยมวัด​ “พระสงฆ์-ญาติโยมพร้อมใจ​ ห่างไกลภัยโฆษณา” และสำรวจผลิตภัณฑ์​สุขภาพที่โฆษณาอวดอ้างเกินจริง​ “ลูกหลานห่วงใยใส่ใจเยี่ยมญาติผู้ใหญ่และร้านชำ” ณ​ ชุมชนบ้านเขาแก้ว​ ตำบลคลอง​ยา​ อำเภออ่าวลึก​ จังหวัดกระบี่

โครงการบ้านเขาแก้ว ชุมชนพัฒนา ไม่หลงเชื่อโฆษณา (ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อวดอ้างเกินจริง (บวร.ร.) ปีงบประมาณ 2562

3-7 ธันวาคม 2561 สสจ.กระบี่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว และภาคีเครือข่ายร่วมเดินรณรงค์และจัดนิทรรศการ “ชุมชนบ้านเขาแก้ว เชิญชวนชาวอ่าวลึก รู้ทันภัยโฆษณา” ในงานรักอ่าวลึก ณ ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

โครงการบ้านเขาแก้ว ชุมชนพัฒนา ไม่หลงเชื่อโฆษณา (ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อวดอ้างเกินจริง (บวร.ร.) ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลอ่าวลึก และรพ.สต.บ้านเขาแก้ว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลัง อสม. รู้ทันภัยโฆษณา” และ “เสริมพลัง อย.น้อย รู้ทันภัยโฆษณา” ณ  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่   

โครงการบ้านเขาแก้ว ชุมชนพัฒนา ไม่หลงเชื่อโฆษณา (ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อวดอ้างเกินจริง (บวร.ร.) ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สสจ.กระบี่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว จัดประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์และเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย อสม.บ้านเขาแก้ว ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ตัวแทนกรรมการวัด ครูและนักเรียน อย.น้อย โรงเรียนบ้านเขาแก้ว โรงพยาบาลอ่าวลึก อบต. กำนัล ผู้ใหญ่บ้าน รวม 40 คน ณ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว อ.อ่าวลึก จ.กระบี่