Author: ณรงค์ฤทธิ์ จองเซ่ง

0

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ร่วมมือบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมเชิงประฏิบัติการเพื่อสื่อสารการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนแก่ภาคีเครือข่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ณ ห้องประชุมธารา มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอทร์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

0

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการEOC ป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC โรคไข้เลือดออก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7 / 2561  ณ ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ จากการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC โรคไข้เลือดออกจนถึงปัจจุบันพบว่าขณะนี้ยังมีการระบาดใน 4 อำเภอ คือ อำเภอคลองท่อม เกาะลันตา และอำเภอเหนือคลอง ส่วนอำเภออ่าวลึกสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างชัดเจน ประธานจึงกำชับและเพิ่มมาตรการในการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดการควบคุมโรคใน 4 อำเภอดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อสั่งการดังนี้ ให้ทุกกล่องภารกิจเข้าประชุม EOC...

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยไข้เลือดออก พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่กำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลไสไทย จำนวน 1 ราย และ ตำบลทับปริกจำนวน 3 ราย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมของบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง ตามมาตรการ 5 ป. 1 ข. และ 3 เก็บ 3...

0

สาธารณสุขจังกระบี่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการEOC ป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC โรคไข้เลือดออก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5 / 2561

0

การประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่าย SRRT ประจำปี 2561 ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดกระบี่

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่าย SRRT ประจำปี 2561 ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดกระบี่ ณ คมกริบ ผู้กฤตยาคามี โรงพยาบาลกระบี่

0

สสจ.กระบี่ ร่วมสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดกระบี่ และตำรวจภูธรเมืองกระบี่ ลงพื้นที่ออกตรวจสอบและเฝ้าระวังระวังเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

0

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รพ.เขาพนม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสุรศักดิ์ ขยันการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รพ.เขาพนม ตามแผนการลงตรวจ Audit plan ของจังหวัดกระบี่ ปีงบ 2561 โดยตรวจสอบ ใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านการเงิน 2) ด้านงบการเงิน (บัญชี) 3) ด้านพัสดุ 4) ด้านการบริหารด้านยา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์ 5) ด้านการควบคุมภายใน...

0

ส่งมอบอาคารทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล

วันที่ 30 เมษายน 2561 มูลนิธิบุญชัย-อรวรรณ พงษ์เภตรา และบริษัท รามอินทรา ฮอนด้าคาร์ จำกัด ส่งมอบอาคารทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล โดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายภิญโญ ธารางกูร สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่และ ผอ.รพ.สต.บ้านคลองม่วง ร่วมรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยอาคารดังกล่าวใช้งบประมาณ ในการก่อสร้าง 556,500 บาท

0

คณะกรรมการสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รพ.เหนือคลอง

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รพ.เหนือคลองของจังหวัดกระบี่ ปีงบ 2561 โดยตรวจสอบ ใน 6 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านการเงิน 2) ด้านงบการเงิน (บัญชี) 3) ด้านพัสดุ 4) ด้านการบริหารด้านยา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์ 5) ด้านการควบคุมภายใน 6) ด้านการดำเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีนายสุรศักดิ์ ขยันการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่...

0

เทิดพระเกียรติรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลจังหวัดกระบี่

0

นพ.สสจ.กบ เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

   วันที่ 10 เม.ย.61 เวลา 08.30 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.กระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่และโรงพยาบาลกระบี่ ร่วมงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์” สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

0

สาธารณสุขกระบี่เตือนประชาชนระวังโรคพิษสุนัขบ้า ช่วงหน้าร้อน สั่งการหน่วยงานในสังกัดติดตามผู้ถูกกัดหรือสัมผัสโรคจากสุนัข แมว มารับวัคซีนให้ครบทุกราย พร้อมแนะ 5 ย. หยุดพฤติกรรมเสี่ยง ป้องกันพิษสุนัขบ้า