Author: ณรงค์ฤทธิ์ จองเซ่ง

0

นพ.สสจ.กบ เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

   วันที่ 10 เม.ย.61 เวลา 08.30 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.กระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่และโรงพยาบาลกระบี่ ร่วมงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์” สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

0

สาธารณสุขกระบี่เตือนประชาชนระวังโรคพิษสุนัขบ้า ช่วงหน้าร้อน สั่งการหน่วยงานในสังกัดติดตามผู้ถูกกัดหรือสัมผัสโรคจากสุนัข แมว มารับวัคซีนให้ครบทุกราย พร้อมแนะ 5 ย. หยุดพฤติกรรมเสี่ยง ป้องกันพิษสุนัขบ้า