ประชุมเชิงปฏิบัติการ React Native (javascript framework)

 • artical81110
 • artical81110_1
 • artical81110_2
 • artical81110_3
 • artical81110_4
 • artical81110_5
 • artical81110_6
 • artical81110_7
 • artical81110_8
 • artical81110_9
 • artical81110_10
 • artical81110_11
 • artical81110_12
 • artical81110_13
 • artical81110_14
 • artical81110_15
 • artical81110_16
 • artical81110_17

6-9 พฤศจิกายน 2561 งานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ React Native (javascript framework) แก่ผู้รับผิดชอบงาน it จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุม การบูร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่