การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดคัดเลือก อสม. จังหวัดกระบี่

 • artical81101
 • artical81101_1
 • artical81101_2
 • artical81101_3
 • artical81101_4
 • artical81101_5
 • artical81101_6
 • artical81101_7
 • artical81101_8
 • artical81101_9
 • artical81101_10
 • artical81101_11
 • artical81101_12
 • artical81101_13

9 พฤศจิกายน 2561 นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดคัดเลือก อสม. จังหวัดกระบี่ ปี 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่