ปฏิบัติภารกิจร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามมกุฎราชกุมารี

 • artical71101_1
 • artical71101_2
 • artical71101_4
 • artical71101_5
 • artical71101_6
 • artical71101_8
 • artical71101_9
 • artical71101_10
 • artical71101_11
 • artical71101_12
 • artical71101_13
 • artical71101_14
 • artical71101_15
 • artical71101_16
 • artical71101_17
 • artical71101_18
 • artical71101_19
 • artical71101_20
 • artical71101_22
 • artical71101_23
 • artical71101_24

6 พฤศจิกายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมทีมเครือข่ายฯรพ.กระบี่ รพ.อ่าวลึก รพ.ปลายพระยา รพ.เหนือคลอง รพ เขาพนม สสอ.เมืองกระบี่ สสอ.อ่าวลึก สสอ.ปลายพระยา สสอ.เหนือคลองและเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)จ.กระบี่ ปฏิบัติภารกิจร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามมกุฎราชกุมารี ณ สนามบินนานาชาติกระบี่ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี และวัดราษฎร์รังสรรค์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่