Daily Archive: November 8, 2018

ประชุมเชิงปฏิบัติการ React Native (javascript framework)

6-9 พฤศจิกายน 2561 งานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ React Native (javascript framework) แก่ผู้รับผิดชอบงาน it จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุม การบูร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดคัดเลือก อสม. จังหวัดกระบี่

9 พฤศจิกายน 2561 นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดคัดเลือก อสม. จังหวัดกระบี่ ปี 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ปฏิบัติภารกิจร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามมกุฎราชกุมารี

6 พฤศจิกายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมทีมเครือข่ายฯรพ.กระบี่ รพ.อ่าวลึก รพ.ปลายพระยา รพ.เหนือคลอง รพ เขาพนม สสอ.เมืองกระบี่ สสอ.อ่าวลึก สสอ.ปลายพระยา สสอ.เหนือคลองและเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)จ.กระบี่ ปฏิบัติภารกิจร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามมกุฎราชกุมารี ณ สนามบินนานาชาติกระบี่ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี และวัดราษฎร์รังสรรค์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่