ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ

5 พฤศจิกายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจีงหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (อปสข.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2561 โดยมี พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา เป็นประธาน ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี