Daily Archive: November 1, 2018

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญกับ อสม และเครือข่ายด้านสาธารณสุข

วันนี้ ,(1 พ.ย.61) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง อ. เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ คณะผู้บริหารและเจ้าพนักงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาล ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดย รพ.สต.บ้านคลองม่วง เป็น รพ.ติดดาว 1ใน 25 แห่งของจังหวัดกระบี่ และเตรียมดำเนินการให้ได้...

นพ.สสจ.เข้ารับธงสัญลักษณ์ “ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง จังหวัดกกระบี่”

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดกระบี่เข้ารับธงสัญลักษณ์ “ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง จังหวัดกกระบี่” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ“ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง จังหวัดกระบี่” ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดกระบี่   (หลังใหม่) ซึ่งโครงการหมอชวนวิ่ง ๕๐ ปี แพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดกระบี่  ประจำปี ๒๕๖๑  จังหวัดกระบี่...