โครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่งป้องกันอัมพาต

  • artical2610
  • artical2610_1
  • artical2610_2
  • artical2610_3
  • artical2610_4
  • artical2610_5
  • artical2610_7
  • artical2610_8
  • artical2610_9
  • artical2610_10

28 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายสมโภชโชติชูช่วงรอผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ทันตแพทย์วศิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน เปิดและพยาบาลชวนวิ่ง โรงพยาบาลกระบี่ประจำปี 2561 โดยมีแพทย์ พยาบาล แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ทั่วไปเข้าร่วมกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ป้องกัน อัมพาตในครั้งนี้ ศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม เป็นผู้ริเริ่มโครงการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ โรงพยาบาลกระบี่ โดยใช้ชื่อโครงการว่า พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของประชาชน อีกทั้งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นการรวมพลังของประชาชน เพื่อการออกกำลังกายป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และรายได้ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้ โรงพยาบาลกระบี่เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ต่อไป