Monthly Archive: October 2018

โครงการบ้านเขาแก้ว ชุมชนพัฒนา ไม่หลงเชื่อโฆษณา (ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อวดอ้างเกินจริง (บวร.ร.) ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สสจ.กระบี่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว จัดประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์และเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย อสม.บ้านเขาแก้ว ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ตัวแทนกรรมการวัด ครูและนักเรียน อย.น้อย โรงเรียนบ้านเขาแก้ว โรงพยาบาลอ่าวลึก อบต. กำนัล ผู้ใหญ่บ้าน รวม 40 คน ณ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

โครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่งป้องกันอัมพาต

28 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายสมโภชโชติชูช่วงรอผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ทันตแพทย์วศิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน เปิดและพยาบาลชวนวิ่ง โรงพยาบาลกระบี่ประจำปี 2561 โดยมีแพทย์ พยาบาล แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ทั่วไปเข้าร่วมกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ป้องกัน อัมพาตในครั้งนี้ ศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม เป็นผู้ริเริ่มโครงการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ โรงพยาบาลกระบี่ โดยใช้ชื่อโครงการว่า...

รองนพ.สสจ.กระบี่ร่วมแถลงข่าวโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๔ (MIS FOR SUSTAINBLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย ๔.๐

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายภิญโญ ธารางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ร่วมแถลงข่าวโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๔ (MIS FOR SUSTAINBLE ROAD SAFETY)       เวทีถนนปลอดภัย ๔.๐ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ณ ห้องประชุม   เกาะกลาง ๑ โรงแรมกระบี่ฟร้อนเบย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อลดปัญญาการเสียชีวิตจากการใช้ถนน และการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดกระบี่ได้รู้ถึงการสัญจรบนถนนอย่างปลอดภัยให้เกิดเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบ ๕ เสาหลัก ประกอบด้วย (๑.)...

23 ตุลาคม 2561

23 ตุลาคม 2561 นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5  เวลา 06.30  น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 57 รูป  ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดแก้วไกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  เวลา08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่  เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ...

Run For Lanta

21 ตุลาคม 2561 เวลา 04.15 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รอง.นพ.สสจ.พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง การกุศล Run For Lanta เพื่อหารายได้สมทบทุนทำถนนและลานจอดรถจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเกาะลันตา (แห่งใหม่) มีการแข่งขันวิ่ง 3ประเภท ประเภทฮาล์ฟมาราธอน (21 กม.) ประเภทมินิมาราธอน (10 กม.) ประเภทฟันรัน (5 กม.) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา...

ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดอบรมฯ

18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดกระบี่ ณ ห้องราชพฤกษ์  มีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

โครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงานเพื่อเปิดงานโครงการอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โครงการรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท. มล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สสจ.กระบี่ จัดประชุมความคืบหน้าโครงการหมอชวนวิ่ง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานโครงการหมอชวนวิ่ง ๕๐  ปี แพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดกระบี่  ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีประธานและเลขานุการ ของคณะทำงานทุกคณะเข้าร่วมประชุม ในเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ในการประชุมได้มีการแจ้งคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการหมอชวนวิ่ง ๕๐ ปี แพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดกระบี่  ประจำปี ๒๕๖๑...

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๑๘.๐๐ น.) นายภิญโญ ธารางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพระราชพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

นพ.สสจ.กระบี่เข้าร่วมพระราชพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นพ.สสจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป

ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี…

11 ตุลาคม 2561 ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก ย้ายมาปฏิบัติราชการเป็นสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ณ ที่ว่าการอำเภอกระบี่

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ

11 ตุลาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผชช.ว. ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2562 Service Plan 26 สาขา เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน และร่วมกิจกรรมก่อนวาระการประชุม คือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตราหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๒...

เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายภิญโญ ธรางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม  ณ วัดราษฎร์รังสรรค์  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในโอกาสถวายผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี พลตรี ฉกาจ ประสงค์  ราชองครักษ์ในพระพระองค์ และ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ ร่วมส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

9 ตุลาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมรอง นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา  และนายภิญโญ ธารางกูร ร่วมส่ง นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ณ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อเดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ต้อนรับ รองนพ.สสจ.

5 ตุลาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมรับนายภิญโญ ธารางกูร รองนายแพทย์ฯ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว เปิดการประชุมการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

5 ตุลาคม 2561 ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

การประชุมทีมนักวิ่งผลัดคฑาจังหวัดกระบี่ โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดกระบี่

              โครงการหมอชวนวิ่ง วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ในการประชุมทีมนักวิ่งผลัดคฑาจังหวัดกระบี่ จำนวน 40 คน ตามโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดกระบี่ โดยในการประชุมได้แจ้งกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดกระบี่ ดำเนินกิจกรรม ในวันทิ่ 10 พฤศจิกายน 2561 และ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้...

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ร่วมแสดงความยินดี

2 ตุลาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ นพ.เฉลิมพล โอสถพรหมมา นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้วและทีม ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ ท่านสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่