นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561)

  • art19761-1
  • art19761-2
  • 31jul2018-1
  • 31jul2018-2
  • 31jul2018-3
  • 31jul2018-4

18 กรกฎาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” ณ ห้อง Rayal Jubilee อาคาร Challenger Hall ชั้น 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก