ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของ FR ช่วงเทศกาลสงกรานต์

  • FB_IMG_1523606834588
  • FB_IMG_1523606829316
  • FB_IMG_1523606820780
  • FB_IMG_1523606792498