ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของ FR ช่วงเทศกาลสงกรานต์

  • FB_IMG_1523606834588
  • FB_IMG_1523606829316
  • FB_IMG_1523606820780
  • FB_IMG_1523606792498

12 เมษายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ต้อนรับ นายอุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 และนางจิราภรณ์ อุ่นเสี่ยม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของ FR ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง โรงพยาบาลกระบี่ และ โรงพยาบาลอ่าวลึก โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะให้การต้อนรับ