Daily Archive: April 12, 2018

กิจกรรมรณรงค์ และสร้างความปลอดภัยทางถนน

11 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ และสร้างความปลอดภัยทางถนน