นพ.สสจ.กบ เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561