อาหารสะอาด ปลอดภัย ผู้ป่วยสุขภาพดี

https://www.youtube.com/watch?v=US1LO0o7hsE&t=212s

การจัดบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

คลิกดูตามลิงค์