นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบเกียรติบัตรรับรองอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI)

28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบเกียรติบัตรรับรองอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI) ประจำปี 2560 ระดับ (GOOD) จากนั้นร่วมประชุม คปสจ.ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *