Monthly Archive: March 2018

0

สาธารณสุขกระบี่เตือนประชาชนระวังโรคพิษสุนัขบ้า ช่วงหน้าร้อน สั่งการหน่วยงานในสังกัดติดตามผู้ถูกกัดหรือสัมผัสโรคจากสุนัข แมว มารับวัคซีนให้ครบทุกราย พร้อมแนะ 5 ย. หยุดพฤติกรรมเสี่ยง ป้องกันพิษสุนัขบ้า

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบเกียรติบัตรรับรองอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI)

28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มอบเกียรติบัตรรับรองอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI) ประจำปี 2560 ระดับ (GOOD) จากนั้นร่วมประชุม คปสจ.ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่