รพ.สต.บ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่คว้ารางวัลอสม.ออนไลน์ระดับประเทศ

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรศักดิ์ ขยันการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานงานแสดงความยินดีแก่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสุขบ้านคลองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด DIGITAL FOR THAIS ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร (อสม.) ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ “ไทยแลนด์ 4.0” ทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถให้แก่ อสม. มาอย่าต่อเนื่อง รวมทั้งทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน นั่นคือทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีบทบาทมากขึ้นเพื่อมาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนได้ และเป็นการช่วยลดต้นทุนของประเทศลงได้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่