รพ.สต.บ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่คว้ารางวัลอสม.ออนไลน์ระดับประเทศ