นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่อำเภอเมือง

  • 28056444_1626873167399490_2343911398823432038_n
  • 28058723_1626872684066205_6277008048440431512_n
  • 28168295_1626873477399459_6380451515058269619_n
  • 28276483_1626873844066089_4179392492242893586_n
  • 28058723_1626872684066205_6277008048440431512_n

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายวสิน เทียนกิ่งแก้ว ลงพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

และ รพ.สต. บ้านเกาะกลาง ,  รพ.สต.บ้านในสระ , รพ.สต.บ้านคลองม่วง เพื่อเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และศึกษาบริบทของพื้นที่ด้านสาธารณสุขในการให้บริการประชาชนในพื้นที่