Daily Archive: February 23, 2018

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่อำเภอเมือง

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายวสิน เทียนกิ่งแก้ว ลงพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่