นพ.สสจ.กระบี่ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายสาสุขจังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ขยันการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอลำทับ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานพน

เพื่อเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และศึกษาบริบทของพื้นที่ด้านสาธารณสุขในการให้บริการประชาชนในพื้นที่