โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่และคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่

  • actical15217-1
  • actical15217-2
  • actical15217-3
  • actical15217-4

15 กุมภาพันธ์ 2561 นางผกาภรณ์ แช่มศรี ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ คณะหมอโรงพยาบาลกระบี่ และคณะโรงพยาบาลคลองท่อม ออกบูธให้บริการประชาชน ร่วมกับโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่และคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีผู้ว่าราชการจัวหวัดกระบี่เป็นประธาน ณ อบต.ห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่