นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะ เยี่ยม โรงพยาบาลคลองท่อม และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ คลองพน

  • actical14218-1
  • actical14218-2
  • actical14218-3
  • actical14218-4

14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์ฯ และคณะ เยี่ยม โรงพยาบาลคลองท่อม และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ คลองพน โดยมี ผอ.รพ.และคณะ พร้อม คณะ สสอ. ผอ. รพสต.ให้การต้อนรับ