นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะ เยี่ยม โรงพยาบาลคลองท่อม และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ คลองพน

  • actical14218-1
  • actical14218-2
  • actical14218-3
  • actical14218-4