นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เครือข่ายอำเภอเกาะลันตา อำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนม และอำเภอเหนือคลอง เพื่อเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และศึกษาบริบทของพื้นที่ด้านสาธารณสุขในการให้บริการประชาชนในพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *