นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางประภาพรรณ สิทธิเวช ผชชส. และคณะ เยี่ยม รพสต.เขตอำเภออ่าวลึก

  • FB_IMG_1518240522893
  • FB_IMG_1518240471229
  • FB_IMG_1518241120808
  • FB_IMG_1518240440585
  • FB_IMG_1518240452993