นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะ เยี่ยมโรงพยาบาลอ่าวลึก

  • FB_IMG_1518182130327
  • FB_IMG_1518182107584
  • FB_IMG_1518182072019
  • FB_IMG_1518182059365
  • FB_IMG_1518182107584
  • FB_IMG_1518182059365
  • FB_IMG_1518182072019