นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะ เยี่ยมโรงพยาบาลอ่าวลึก

  • FB_IMG_1518182130327
  • FB_IMG_1518182107584
  • FB_IMG_1518182072019
  • FB_IMG_1518182059365
  • FB_IMG_1518182107584
  • FB_IMG_1518182059365
  • FB_IMG_1518182072019

8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางประภาพรรณ สิทธิเวช ผชขส. และคณะ เยี่ยมโรงพยาบาลอ่าวลึก ♦

พร้อมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน และเดินให้กำลังเจ้าหน้าที่ตามแผนกต่างๆ โดย ผอ.โรงพยาบาลอ่าวลึกและคณะ ให้การต้อนรับ