นางประภาพรรณ สิทธิเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เยี่ยมเยียนพร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

  • visit1
  • visit2
  • visit3
  • visit4