อย.น้อย เตือน หยุด หวาน มัน เค็ม หยุดยั้งโรคเรื้อรัง

  • artical161

เครือข่ายบริการสุขภาพเกาะลันตา โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ เข้าร่วมประกวด สื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ ” อย.น้อย เตือน หยุด หวาน มัน เค็ม หยุดยั้งโรคเรื้อรัง
ในมหกรรม อย.น้อย ภาคใต้รวมพลัง สรรสร้างสุขภาพ ทำความดีเพื่อพ่อ ในวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561
https://www.youtube.com/watch?v=I0z5gAhRq2I