สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

สสจ.กระบี่ จัดประชุมความคืบหน้าโครงการหมอชวนวิ่ง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานโครงการหมอชวนวิ่ง ๕๐  ปี แพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดกระบี่  ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีประธานและเลขานุการ ของคณะทำงานทุกคณะเข้าร่วมประชุม ในเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ในการประชุมได้มีการแจ้งคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการหมอชวนวิ่ง ๕๐ ปี แพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดกระบี่  ประจำปี ๒๕๖๑...

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๑๘.๐๐ น.) นายภิญโญ ธารางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพระราชพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

นพ.สสจ.กระบี่เข้าร่วมพระราชพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๘.๐๐ น.) นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพระราชพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

นพ.สสจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๐๖.๓๐ น )นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี…

11 ตุลาคม 2561 ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก ย้ายมาปฏิบัติราชการเป็นสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ณ ที่ว่าการอำเภอกระบี่

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ

11 ตุลาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผชช.ว. ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2562 Service Plan 26 สาขา เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน และร่วมกิจกรรมก่อนวาระการประชุม คือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตราหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๒...

เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายภิญโญ ธรางกูร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม  ณ วัดราษฎร์รังสรรค์  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในโอกาสถวายผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี พลตรี ฉกาจ ประสงค์  ราชองครักษ์ในพระพระองค์ และ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ ร่วมส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

9 ตุลาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมรอง นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา  และนายภิญโญ ธารางกูร ร่วมส่ง นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ณ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อเดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด