สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

กระบี่รับคฑาหมอชวนวิ่งจากจังหวัดตรังเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สมควน ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และนายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา  รองนายแพทย์สาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ร่วมต้อนรับทีมนักวิ่งโครงการหมอชวนวิ่งจากจังหวัดตรังนำทีมโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เริ่มต้นจากรพ.สต.บ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม ผ่านอำเภอเหนือคลอง และเข้าสู่ลานประติมากรรมปูดำ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ เพื่อส่งมอบคฑาโครงการหมอชวนวิ่งให้กับทีมนักวิ่งจังหวัดกระบี่ เพื่อส่งต่อให้กับจังหวัดพังงาต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งสองข้างทางเป็นอย่างมาก นอกจากนี้จังหวัดกระบี่ยังได้จัดกิจกรรมคือ  cool down และนิทรรศการวิชาการให้ความรู้เรื่องการวิ่งที่ถูกวิธี   รวมถึงการสาธิตการช่วยฟิ้นคืนชีพ(CPR) และ การใช้เครื่อง AED เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ React Native (javascript framework)

6-9 พฤศจิกายน 2561 งานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ React Native (javascript framework) แก่ผู้รับผิดชอบงาน it จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุม การบูร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดคัดเลือก อสม. จังหวัดกระบี่

9 พฤศจิกายน 2561 นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดคัดเลือก อสม. จังหวัดกระบี่ ปี 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ปฏิบัติภารกิจร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามมกุฎราชกุมารี

6 พฤศจิกายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมทีมเครือข่ายฯรพ.กระบี่ รพ.อ่าวลึก รพ.ปลายพระยา รพ.เหนือคลอง รพ เขาพนม สสอ.เมืองกระบี่ สสอ.อ่าวลึก สสอ.ปลายพระยา สสอ.เหนือคลองและเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)จ.กระบี่ ปฏิบัติภารกิจร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามมกุฎราชกุมารี ณ สนามบินนานาชาติกระบี่ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี และวัดราษฎร์รังสรรค์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ

5 พฤศจิกายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจีงหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (อปสข.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2561 โดยมี พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา เป็นประธาน ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

“ Thailand bennale krabi 2018” ณ อ่างนาง กระบี่

2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ ตรวจเยี่ยมจุดปฐมพยาบาล และร่วมพิธีเปิดงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญกับ อสม และเครือข่ายด้านสาธารณสุข

วันนี้ ,(1 พ.ย.61) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง อ. เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ คณะผู้บริหารและเจ้าพนักงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาล ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดย รพ.สต.บ้านคลองม่วง เป็น รพ.ติดดาว 1ใน 25 แห่งของจังหวัดกระบี่ และเตรียมดำเนินการให้ได้...

นพ.สสจ.เข้ารับธงสัญลักษณ์ “ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง จังหวัดกกระบี่”

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดกระบี่เข้ารับธงสัญลักษณ์ “ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง จังหวัดกกระบี่” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ“ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง จังหวัดกระบี่” ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดกระบี่   (หลังใหม่) ซึ่งโครงการหมอชวนวิ่ง ๕๐ ปี แพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดกระบี่  ประจำปี ๒๕๖๑  จังหวัดกระบี่...