สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ @สสจ.กระบี่

0

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางประภาพรรณ สิทธิเวช ผชชส ร่วมงาน มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

15 กรกฎาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นางประภาพรรณ สิทธิเวช ผชชส และสมาชิกชมรมฯ รับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีและเสด็จเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี

0

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ร่วมมือบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมเชิงประฏิบัติการเพื่อสื่อสารการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนแก่ภาคีเครือข่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ณ ห้องประชุมธารา มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอทร์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

0

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ เข้าประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 9 ก.ค.61 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ เข้าประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 301 อาคารศูนย์การแพทยศาสตร์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน

0

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่

9 กรกฎาคม 2561 ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่

0

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการEOC ป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC โรคไข้เลือดออก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7 / 2561  ณ ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ จากการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC โรคไข้เลือดออกจนถึงปัจจุบันพบว่าขณะนี้ยังมีการระบาดใน 4 อำเภอ คือ อำเภอคลองท่อม เกาะลันตา และอำเภอเหนือคลอง ส่วนอำเภออ่าวลึกสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างชัดเจน ประธานจึงกำชับและเพิ่มมาตรการในการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดการควบคุมโรคใน 4 อำเภอดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อสั่งการดังนี้ ให้ทุกกล่องภารกิจเข้าประชุม EOC...

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยไข้เลือดออก พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่กำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลไสไทย จำนวน 1 ราย และ ตำบลทับปริกจำนวน 3 ราย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมของบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง ตามมาตรการ 5 ป. 1 ข. และ 3 เก็บ 3...

0

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับมาตรฐานทีมสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ จังหวัดกระบี่

2-3 กรกฎาคม 2561 ทพ.วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับมาตรฐานทีมสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ จังหวัดกระบี่ ในโครงการนมฟลูออไรด์ เพื่อเด็กกระบี่สุขภาพดีปราศจากฟันผุ ประจำปี 2561 เป็นการปรับมาตรฐานการตรวจสุขภาพช่องปากตามกลุ่มอายุ 3ปี 6ปี 9ปี12ปี และผู้สูงอายุ จัดโดยงานทันตสาธารณสุข ณ โรงแรมโกลเด้น ฮิลล์ กระบี่

0

สาธารณสุขจังกระบี่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการEOC ป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC โรคไข้เลือดออก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5 / 2561

0

การประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่าย SRRT ประจำปี 2561 ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดกระบี่

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่าย SRRT ประจำปี 2561 ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดกระบี่ ณ คมกริบ ผู้กฤตยาคามี โรงพยาบาลกระบี่

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

27 มิถุนายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน

0

สสจ.กระบี่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางผกาภรณ์ แช่มศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) กับสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง โดยมีส่วนราชการและสถานประกอบการ ร่วมลงนาม จำนวน 41 แห่ง

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม คปสจ. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่

5 มิถุนายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม คปสจ. ณ ห้อง ประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่

0

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2561 รุ่นที่ 2

1 มิถุนายน 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2561 รุ่นที่ 2 พยาบาลวิชาชีพ นักวิชการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์คแอนด์ สปา รีสอร์ท โดยมี คณะรองนายแพทย์ฯ และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

0

นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผชช.ว.ต้อนรับคณะกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561

28 พฤษภาคม 2561 นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผชช.ว. นางประภาพรรณ สิทธิเวชา ผชช.ส. ตัวแทน รพ.กระบี่ สสอ.เมืองกระบี่ และตัวแทนส่วนราชการ รับคณะกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่เขตอำเภอเมืองกระบี่

25 พฤษภาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่เขตอำเภอเมืองกระบี่

0

100 ปี การสาธารณสุขไทย

๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561) ก่อนการตั้งกรมสาธารณสุขใน พ.ศ. ๒๔๖๑ การสาธารณสุขของสยามยังไม่ได้มีการจัดให้เป็นระบบ ปัญหาสุขภาพหลัก คือโรคระบาด ซึ่งทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปครั้งละมากๆ โดยเฉพาะไข้ทรพิษ อหิวาตกโรค และกาฬโรค หลังการก่อสร้างโรงพยาบาลศิริราชและเปิดให้บริการใน พ.ศ. ๒๔๓๑ คณะกรรมการจัดการโรงพยาบาลหมดหน้าที่ลง

0

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ออกพื้นที่ติดตามการระบาดโรคไข้เลือดออก พร้อมเปิดประชุม EOC ไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

24 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน และทีม คร.ออกพื้นที่ติดตามการระบาดโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านในไร่…

0

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยรองผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

23-24 พฤษภาคม 2561 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยรองผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ รพ.เกาะพีพี